Hälso- och läkemedelsindustrin

Kräver du avdraget du har rätt till?

tack vare dina innovativa projekt kan du begära SSC och skattelättnader FoU kan till stor del definieras som lösningar eller stödjande aktiviteter för att identifiera en okänd biologisk enhet eller lösa osäkerheter. Inom denna bransch är FoU obegränsad, men några viktiga områden som vi har identifierat som väsentlig för FoU-skatt & SSC-begäran är:

Utnyttjar ditt företag forskningsavdrag inom innovativa projekt?

Från de senaste läkemedels- och hälsoprodukter till avancerad medicinsk utrustning och behandlingar som levereras till sjukhus så är hälso- och läkemedelssektorn full av innovation.

Trots de stora kostnaderna för att utveckla nya medicinska utrustningar eller produkter, utnyttjar inte många av de företag som är inblandade i leverans- och utvecklingskedjan av medicinska och farmaceutiska produkter den skatt och SSC lättnader som regeringen har gjort tillgängliga för dem.

Exempel på FoU inom hälso- och läkemedelsindustrin

  • Utveckling av programvara
  • Testning och utveckling av nya produkter (inklusive utveckling av tillverkningsprocesser och metoder)
  • Utmanande tekniskt arbete
  • Produktmodifiering och kostnadsoptimering
  • Utveckling av nya läkemedelsproduktionsprocesser.

Om Leyton:

På Leyton använder vi vår expertis inom innovationsfinansiering för att leverera skattelättnadskrav som en helhetsservice. Vi tillhandahåller fullständig projektledning från start till slut. Våra skatteexperter har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att göra anspråk på FoU-skatten genom att sammanställa tekniska rapporten som gör att ni kan skicka in ert krav. Leyton arbetade med 5 000 kunder förra året.

Leyton in cijfers

13

länder

20

Års kunskap och erfarenhet

24000

Kunder

Vår expertis

Forskningsavdrag

förbättra ditt affärsresultat genom FoUincitament

EU-Bidrag

Vilket typ av bidrag kan mitt företag dra nytta av?

Prata med våra experter idag

Kontakta oss
arrow_outward arrow_outward