Regulamin RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wstępnego przedumownego kontaktu w celu weryfikacji moich potrzeb i możliwości korzystania z usług Leyton zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Przyjmuję do wiadomości, że jako osoba, której dane dotyczą mogę żądać informacji o przetwarzaniu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również mogę przenieść swoje dane lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: RODO@leyton.com.