Rättsligt Meddelande

1. LEGAL NOTICE

Värd: Thésées huvudkontor: 16 Boulevard Garibaldi 92130 Issy les Moulineaux, Frankrike.

2. ANSVAR

Leyton ska, under inga omständigheter, hållas ansvariga om användarens datorutrustning skulle påverkas under eller efter besök av. Därutöver ska Leyton inte hållas ansvariga för användare som missbrukar information eller tjänster. Dessutom avvisar Leyton allt ansvar för alla beslut som användare beslutar på grund av det innehåll som publiceras på webbplatsen eller besvarande på kontaktförfrågningar. Därtill strävar Leyton efter att garantera att informationen på webbplatsen är korrekt. Däremot anges det uttryckligen att informationen som bearbetas kan innehålla tekniska eller typografiska felaktigheter, utelämnanden, etc. Leyton ska, under inga omständigheter, hållas ansvariga för eventuella fel på sin webbplats, oavsett om den informationen som behandlas är fullständig eller inte, och heller inte om informationen är undanhållen. I vilket fall som ska Leyton inte hållas ansvariga för några konsekvenser eller skador av något slag relaterat till dess användare som rapporterar felaktigheter, ofullständig eller inaktuell information. vill att användarna ska informera dem om eventuella utelämnanden, fel eller korrigeringar genom att maila till webbplatsens webbansvarig på följande adress: contact@leyton.com. Användare bekräftar att Leyton förbehåller sig rätten att ändra och tillfälligt eller permanent stänga av hela eller delar av sin webbplats utan att förhandsmeddela. Leyton kommer inte att hållas ansvariga om dess webbplats är tillfälligt, delvis eller helt otillgänglig på grund av underhåll av webbplatsen eller servern där den innehas för en teknisk incident eller en händelse utanför dess kontroll.

3. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Bolaget Leyton, 16 Boulevard Garibaldi 92130 Issy les Moulineaux, och dotterbolag till Leyton Group, ansvarar för behandling av personuppgifter (härefter refererad som “uppgifter”) insamlad av användare av www.leyton.com (härefter refererad som “användare”).

Det huvudsakliga syftet avseende behandling av samlade uppgifter på webbplatsen är:

 • Tillgång till webbplats, dess innehåll och funktioner
 • Bearbetning, hantering och övervakning av kontaktförfrågningar och information
 • Hantera och behandla rekryteringsansökningar (ta emot och bedöma onlineansökningar, tillkalla kandidater, beslut att anställa eller avslå kandidater, etc.)
 • Övervaka Leytons relationer med användare på webbplatsen och dess kontakter (som kunder/ prospekt) som helhet, inklusive kommunikation och marknadsföring (dvs. administration, målsättning, prospektering och nyhetsbrev)
 • Förbättring och optimering av webbplatsens funktionalitet och kvalitet
 • Utföra studier, analyser, rapporter och statistik
 • Hantering av förfrågningar från användare att utöva sina rättigheter för skydd av personuppgifter
 • Samtycka till lagliga och reglerande skyldigheter avseende Leytons affärsverksamhet

Syftet med denna bearbetning grundar sig i Leytons legitima intresse att övervaka, hantera och organisera sina relationer – särskilt kommersiella sådana – med användare av webbplatsen och dess kontakter, likaväl som att organisera marknadsföring och kommunikation i allmänhet.  De uppgifter som sannolikt kommer att samlas in kan vara anknutet till användaridentiteter, kontaktuppgifter eller studie-/arbetslivserfarenhet.

 •  Uppgifter som samlas in från kontaktformulär, via registrering från event anordnat av ett Leyton företag, eller via nedladdning av Leytons dokumentation, måste samlas in då Leytonkoncernen behöver behandla användarförfrågningar för vilka de juridiskt samtyckts. De insamlade uppgifterna kan överföras till företag tillhörande Leyton Group, varav några av dessa är lokaliserade utanför den Europeiska unionen. Alla uppgifter som överförs utanför den Europeiska unionen omfattas av avtalsbestämmelser som upprättas beroende på den modell som tillämpas av den Europeiska kommissionen. När uppgifter samlas in via kontaktformulär och genom att anmäla sig till event organiserat av ett av Leytonkoncernens företag, eller genom att ladda ned Leyton dokumentation, kan användare prenumerera på nyhetsbrevet och välja att få regelbundna uppdateringar om erbjudanden på webbplatsen. Användare kan när som helst återkalla sitt samtycka och avsluta prenumerationen genom att klicka på den länk som finns i slutet av varje nyhetsbrev. Uppgifterna sparas i enlighet med gällande lagar och regler. Leyton gruppen använder tjänsterna ”MailChimp” (Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA), för att hantera sina nyhetsbrev. Denna leverantör är certifierad enligt det globala dataskyddsavtalet ”Privacy Shield” för att säkerställa att dina uppgifter är tillräckligt skyddade. För mer information kan användarna klicka på följande länk: https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts. Uppgifter som samlas in från en jobbansökan behandlas i förhållande till den tjänst som användaren har ansökt till eller en motsvarande tjänst.

Generellt sparas användardata så länge som det tar för att uppnå de syften som anges ovan, med reservation för kravet att behålla vissa uppgifter i enlighet med lagar och andra författningar samt rätten att hävda, utöva och/eller försvara våra rättigheter (t.ex. 13 månader för internetanslutning- och trafikdata, högst två år för online jobbansökningar, etc.). En eller flera ”cookie (s)” kommer att placeras på användarnas datorer när de besöker webbplatsen. För mer information om detta kan användarna hänvisa till vår “Cookie Policy” -sida.

I enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter kan användare utöva sina rättigheter (tillgång, modifiering, radera, motarbeta, begränsa och överföra där det är relevant) genom att kontakta dataskyddsombudet (DPO), Xavier de Marcillac, på följande e-postadress: dpo@leyton.com. Användare har också rätt att lämna in klagomål till National Commission for Data Protection (CNIL) på deras webbplats www.cnil.fr.

4. IMMATERIALRÄTT

Denna webbplats och alla aspekter av den inklusive program, uppgifter, databaser, texter, bilder, animationer, eller annat så som ljud, mönster, grafik, etc., är Leytons exklusiva egendom eller är ett tillstånd som har beviljats.   
Alla dessa komponenter är föremål för bestämmelser i enlighet med immaterialrätt och skyddas som sådan mot all användning som inte är tillåten enligt lag eller via detta förhandsmeddelande. Att surfa på denna webbplats upprättar ingen licens eller överföring av rättigheter som hör till något av dess tillhörande komponenter, förutom några specifika bestämmelser på webbplatsen.  Hel eller delvis kopiering, återskapande, representation, anpassning eller distribution av www.leyton.com eller dess innehåll på något sätt och väsentliga kärna på något sätt, är olagligt såvida det inte uttryckligen avtalats skriftligen i förväg av ansvarig utgivare eller av den person som äger rättigheterna för den väsentliga delen av webbplatsen. Användare har rätt att granska, ladda ned och skriva ut tillgängliga dokument och information under följande villkor:

 • Dokumenten kan endast användas för personlig användning och i ett strikt privat sammanhang i enlighet med paragraf L122–5 2 i Immaterialrätten enligt fransk lagstiftning.
 • Dokumenten och informationen kan inte ändras på något sätt

Användarnas rättigheter är enbart en enkel behörighet för användning och utgör under inga omständigheter en överföring av immateriella rättigheter för webbplatsens komponenter. Varje distinkt tecken, logotyp eller varumärke som visas på webbplatsen tillhör Leyton och skyddas av bestämmelserna i immaterialrätten och civilrätten om varumärkesrätt, designskydd och civilrättsligt ansvar. All obehörig användning av innehållet eller informationen på webbplatsen, särskilt för kommersiellt bruk, kan åtalas för intrång och/eller orättvis konkurrens, och/ eller parasitisk affärsmetod av ägarna av de relevanta rättigheterna.

5. HYPERLÄNKAR

Leyton förbehåller sig rätten att utgiva länkar på sin webbplats som omdirigerar till webbsidor som tillhör tredje part. Användare informeras om att publicering av sådana länkar inte betyder att Leyton godkänner innehållet på webbplatserna.
Leyton ska inte hållas ansvariga och kan därför inte garantera:

 • Innehållets tillförlitlighet, relevans, noggrannhet eller dess helhet för innehåll
 • Dess åtkomst eller korrekta tekniska funktionalitet

Leyton shall not be held liable if a dispute were to arise between a website referenced on wLeyton ska inte hållas ansvariga om en tvist skulle uppstå mellan en webbplats som refereras på www.leyton.com och en användare. Endast utgivaren av webbplatsen som det hänvisas till på www.leyton.com kan hållas ansvarig.

6. TILLÄMPLIG LAG

Eventuella svårigheter, klagomål eller tvister rörande denna webbplats regleras av fransk lag. Domstolarna i Paris har ensam behörighet i händelse av tvist.

7. UPPDATERING

Leyton förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera detta juridiska tillkännagivande beroende på utvecklingen av webbplatsens innehåll. Leyton föreslår att alla användare läser denna sida varje gång de besöker webbplatsen.

Date of last update: 06/02/2020