De reactie van het Europese programma voor Onderzoek en Innovatie op het coronavirus en ondersteuning van Leyton

  • Door mhannioui
    • 28 Sep 2020
    • read
  • Twitter
  • Linkedin
De Europese Commissie heeft een aantal tegenmaatregelen aangenomen met betrekking tot de huidige gezondheidscrisis om zo de reactie vanuit het Onderzoek en Innovatie-programma te versterken. Tot nu toe omvatten de acties het volgende:

• de lancering, eind januari 2020, van een speciale financiering van 48.5 miljoen euro voor projecten die kennis ontwikkelen ten behoeve van de klinische respons en reactie op gebied van volksgezondheid (18 projecten zijn al geselecteerd en van start gegaan);

• wijziging van het accent op bepaalde financieringslijnen (bijv. de EIC Accelerator, einddatum maart 2020, aangepast aan financiering van innovatie met betrekking tot Covid-19);

• verlenging van de indieningsdeadlines voor verschillende projecten (een lijst met de aangepaste data kan geraadpleegd worden via deze link);

• aansturing van de opzet en het beheerproces van initiatieven en financieringsregelingen die ontworpen zijn om bij te dragen aan het tenietdoen van het virusen de effecten ervan, ”gericht op epidemiologie, paraatheid en reactie op uitbraken, de ontwikkeling van diagnostieken, behandelingen en vaccins, evenals infrastructuren en hulpbronnen die dit onderzoek mogelijk maken.”

Het spectrum van deze nieuwe tools is zeer breed en omvat acties die zelfstandig ontworpen zijn door de Commissie (bijv. een “EUvsVirus Hackathon” die op 24-25-26 april gehouden wordt en gewijd is aan de innovatoren uit alle sectoren om nieuwe oplossingen te ontwikkelen), aangestuurd door lopende projecten die door de EU worden gefinancierd (bijv. calls voor proposals die bijdragen aan het tenietdoen van het coronavirus met gebruik van 3D-Printtechnologie) of door externe platforms (bijv. het Europese Strategieforum voor onderzoeksinfrastructuren, die verschillende sectorale initiatieven organiseren) .

Het landschap van de Europese reactie op het virus op gebied van onderzoek en innovatie is veranderlijk en in de nabije toekomst zullen zeer waarschijnlijk verdere initiatieven toegevoegd worden,met name strategische financiering voor innoverende bedrijven. De Commissie heeft op 7 april een eerste “ERAvsCORONA” Actieplan gepubliceerd met de prioriteiten en de op korte termijn gecoördineerde Onderzoek & Innovatie-acties voor het beheer van de crisis.

De paper verwijst ook naar een toekomstig “Europees Innovatieplatform Coronavirus” waar start-ups en het MKB met elkaar in contact kunnen komen om “ideeën uit te wisselen over innovaties met betrekking tot het coronavirus en investeerders, openbare aanbesteders, ondernemingen en andere belanghebbenden te benaderen.”

Leyton blijft een leidende rol spelen inzake de opkomende initiatieven en kansen voor spelers op het vlak van innovatie in de gezondheidssector en gerelateerde sectoren. Neem contact op met onze specialisten van het Europese Zaken-team als u hulp nodig heeft bij het navigeren door dit snel veranderende landschap.

Explore our latest insights

Bekijk meer arrow_forward
Leyton Ondertekent de 10 Principes Van het Global Compact

De Leyton group publiceert diens Verenigde Naties Global Compact-communicatie op Voortgang 2020. ...

LIFE: profiteer van subsidies voor uw milieuprojecten

Het totale budget voor LIFE bedraagt 3.4 miljard euro over de periode 2014-2020. Bedrijven, openb...