Het vormgeven van duurzame Bouw & Infrastructuur 

Dragen uw innovaties bij aan het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur en het leefbaarder maken van onze steden?

Kan uw bedrijf profiteren van waardevolle subsidies en fiscale regelingen voor verduurzaming, onderzoek en ontwikkeling?

De sector Bouw & Infrastructuur speelt een cruciale rol in de realisatie van onze fysieke wereld, van de huizen waarin we wonen tot de infrastructuur die onze steden verbindt. Deze sector staat voor complexe uitdagingen, waaronder klimaatadaptatie, urbanisatie en de noodzaak voor duurzamere bouwmethoden. Gezien de continue technologische ontwikkelingen (nieuwe materialen, nieuwe berekeningstools, nieuwe processen enz.) en de nieuwe vereisten (milieubeperkingen, marktbehoeften enz.) wordt er in verschillende segmenten van deze sectoren geïnnoveerd. Honderden industriële- en constructiebedrijven werken aan technisch uitdagende projecten. De meeste daarvan vallen onder de definitie van experimentele ontwikkeling en voldoen daarom aan de criteria voor de vermindering van bedrijfsvoorheffing voor R&D. Uit onze ervaring blijkt dat veel van deze bedrijven niet op de hoogte zijn dat hun werk in aanmerking kan komen voor deze steunmaatregelen.

Voorbeelden van kwalificerende onderzoeks- & ontwikkelingsactiviteiten in de Bouw & Infrastructuur zijn:

  1. Innovaties in duurzame bouwmaterialen: onderzoek gericht op het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe materialen of technieken die de ecologische voetafdruk/milieu-impact van bouwactiviteiten kunnen verminderen.
  2. Circulaire economie: belangrijke R&D-activiteiten omvatten ook het onderzoeken van manieren om bouw- en industrieel afval te hergebruiken of recyclen, waardoor we stapsgewijs naar een circulaire economie bewegen.
  3. Energie-efficiëntie: innovaties om energiezuinige technologieën te creëren of methodes te ontwikkelen die energieverbruik in gebouwen of industriële processen verminderen.

Leyton is gespecialiseerd in onder andere deze regelingen:

In de sector Bouw & Infrastructuur zijn verschillende relevante subsidieregelingen beschikbaar op zowel het vlak van technologische innovatie als ter stimulering van de duurzaamheidsverbetering.
De WBSO ondersteunt onderzoek en ontwikkeling van technologische vernieuwingen, terwijl de EIA fiscale voordelen biedt voor investeringen in energiebesparende technologieën en duurzame energieproductie. Naast deze regelingen zijn er ook andere stimuleringsregelingen die relevant kunnen zijn voor de sector, zoals de MIA/Vamil en Dumava. De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn regelingen die fiscaal voordeel bieden voor investeringen in milieuvriendelijke en duurzame technologie. De Dumava-regeling stimuleert duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord investeren. Meer informatie over deze regelingen?

Onze expertise

Leyton in cijfers

26

Jarenlange ervaring

40000

Klanten

Ze vertrouwen ons

audi logo
Ctg logo
TOTAL logo
Deme logo
aon logo
ARCADIS logo
sweco logo
huntsman logo
Tractebel Engie logo
Vitrociset logo
royal haskoning logo
van gansewinkel logo
cegelec logo

Praat met onze innovatiefinancieringsspecialisten

Contact met ons opnemen arrow_outward arrow_outward