Bouw en

Ontwikkelt u innovatieve oplossingen voor constructieproblemen? Mogelijk komt u in aanmerking voor belastingverlaging voor onderzoek en ontwikkeling

Kan uw bedrijf profiteren van waardevolle belastingverlaging voor onderzoek en ontwikkeling?

Innovatie in de bouw en industrieDe bouw- en industriesectoren bestaan al honderden jaren en zijn nog steeds voortdurend in ontwikkeling. Gezien de continue technologische ontwikkelingen (nieuwe materialen, nieuwe berekeningstools, nieuwe processen, enz.) en de nieuwe vereisten (milieubeperkingen, marktbehoeften, enz.) wordt er in verschillende onderdelen van deze sectoren geïnnoveerd. Honderden industriële en constructiebedrijven werken aan technisch uitdagende projecten. De meeste daarvan vallen onder de definitie van experimentele ontwikkeling en voldoen daarom aan de criteria voor de O&O belastingkredieten. Uit onze ervaring blijkt dat veel van deze bedrijven niet weten dat het werk dat zij doen in aanmerking kan komen voor deze steun.

Voorbeelden van O&O-projecten die als experimentele ontwikkeling worden gedefinieerd:

Energiebesparing: verlaging van het energieverbruik is momenteel erg belangrijk. Daarom moeten de ingenieurs de beste technologieën onderzoeken en toepassen om de benodigde energie voor het dagelijkse gebruik zoveel mogelijk te reduceren. Het is mogelijk dat dergelijke projecten aan de O&O-criteria voldoen Stabiliteitsberekeningen van complexe gebouwen of bouwwerken kan in sommige gevallen deel uitmaken van een O&O-activiteit. Productielijnen renoveren en de productkwaliteit sterk verbeteren zijn twee voorbeelden van projecten die gewoonlijk niet als O&O worden gezien. Meestal bestaan de oplossingen voor deze projecten echter niet en moeten grote technische problemen worden opgelost. Op deze manier kunnen deze projecten juist wel onder O&O vallen.

Informatie over Leyton

Bij Leyton gebruiken we onze expertise op het gebied van innovatiefinanciering om als end-to-end service belastingverlagingen voor bedrijven te regelen. We helpen onze klanten gedurende de gehele procedure, van het screenen van alle procedurestappen tot ontvangst van de belastingkredieten. Onze experts zijn bedreven in het verkrijgen van O&O-financiering voor bedrijven. Zij zullen de technische en fiscale elementen verzamelen die uw bedrijf in staat stellen met succes van de belastingvoordelen te profiteren.

Onze expertise

Leyton in cijfers

13

Landen

20

Jarenlange ervaring

24000

Klanten

Ze vertrouwen ons

audi
Deme
aon
sweco
huntsman
Vitrociset
royal haskoning
van gansewinkel
cegelec

Praat met onze innovatiefinancieringsspecialisten

Contact met ons opnemen arrow_outward arrow_outward