Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk

Benut de WBSO-regeling en geef innovatie vleugels!

Vul onderstaand contactformulier in en ontvang een reactie van één van onze consultants.

  Wie innoveert, neemt risico’s!

  U als ondernemer weet als geen ander dat innoveren cruciaal is om u te onderscheiden als bedrijf en te blijven groeien. Bij innovatie komen echter ook risico’s om de hoek; buiten de gebaande paden gaan levert doorgaans onzekerheden op. Als het resultaat tegenvalt, dan kan dit een financiële domper zijn en in sommige gevallen zelfs uw bedrijf in gevaar brengen.

  Bij de Nederlandse overheid staat innovatie hoog in het vaandel. Men is zich bewust van de (financiële) risico’s die bedrijven nemen door zich te richten op innovatie. Om die reden beperkt de overheid dit financiële risico middels een fiscale stimuleringsmaatregel, t.w. de Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO).

  Komt uw bedrijf in aanmerking en hoe werkt de WBSO?

  De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarbij de af te dragen loonheffing verlaagd wordt of zelfs helemaal vervalt. Is uw bedrijf ingeschreven bij de Nederlandse KvK en is er sprake van een loonlijst in Nederland? Is uw bedrijf gericht op de ontwikkeling van een innovatief product, proces of programmatuur? Of voert u een technisch wetenschappelijk onderzoek uit? Dan komt ook uw bedrijf in aanmerking! De WBSO is voor zowel het MKB als het grootbedrijf een interessante optie.

  Teneinde van de WBSO gebruik te kunnen maken zal een aanvraag ingediend moeten worden bij De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uw voorgenomen innovaties zullen in de vorm van projecten uitgewerkt moeten worden en dienen helder te worden verwoord waarbij de nadruk vooral ligt op de technische uitdagingen en knelpunten alsmede de mogelijke oplossingsrichting. Het is uiteraard van belang dat ook het RVO overtuigd wordt van de mate van de technische vernieuwende aspecten binnen uw projecten. De beoordeling door de experts van RVO gebeurt veelal secuur en het is geen zeldzaamheid dat er nog een vragenbrief volgt.

  format_quote

  Als klant van Leyton ervaren wij hun diensten als uitstekend. Ze begeleiden ons in het verkrijgen van subsidies en belastingvoordelen voor ons onderzoek en productontwikkeling, waardoor wij ons kunnen blijven focussen op innovatie en de ontwikkeling van slimme en duurzame oplossingen voor een betere samenleving. Voor Sweco is innovatie een essentiële drijvende kracht om haar duurzaamheidsambities verder te ontwikkelen. Leyton’s expertise en ervaring zorgen ervoor dat wij optimaal kunnen profiteren van fiscale steunmaatregelen en onze innovatieve projecten succesvol kunnen realiseren.”

  Teunis Louters SWECO BV, Project Director sustainable Transport & Mobility

  format_quote

  I used to do the WBSO applications in my previous company and the submissions were always stressful and took a long time. Working with Leyton with my new company makes a world of difference. Having experts in the field ensures you do things according to the guidelines and rules while ensuring the subsidy is utilized to its full potential. Fast and efficient!

  Emily Morin Telespazio BV, Planning & Project Manager

  Onze werkwijze

  • Looks_One

   Het identificeren van WBSO projecten

  • Looks_Two

   Het schrijven, herschrijven en indienen van de aanvraag

  • Looks_3

   Het beoordelen en controleren van de O&O-uren voor de kwalificerende projecten

  • Looks_4

   Administratieve ondersteuning

  • Looks_5

   Uiteindelijke vaststelling

  • Looks_6

   Evaluatie

  Onze klanten
  audi logo
  Ctg logo
  TOTAL logo
  Deme logo
  aon logo
  zoetis
  sweco logo
  Tractebel Engie logo
  huntsman logo
  Vitrociset logo
  royal haskoning logo
  van gansewinkel logo
  ARCADIS logo
  cegelec logo

  Onze expertise

  Naast de WBSO is Leyton ook gespecialiseerd in andere regelingen op het vlak van technologische innovatie en duurzaamheid.

  Veel-gestelde vragen over de WBSO

  Wat is de WBSO? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

  De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale regeling om onderzoek en ontwikkeling (R&D) te stimuleren. Via de WBSO kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die R&D-werkzaamheden uitvoeren.

  Wanneer komt een bedrijf in aanmerking voor de WBSO? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

  Alle bedrijven die technische R&D-werkzaamheden verrichten kunnen in aanmerking komen, ongeacht de grootte of sector van het bedrijf. Het kan gaan om startups, MKB-bedrijven maar ook grote multinationals. Hierbij is het van belang dat er werknemers in loondienst zijn en de R&D-werkzaamheden binnen Europa plaatsvinden.

  Welke type projecten komen in aanmerking voor de WBSO? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

  Projecten die technisch vernieuwende ontwikkelingen nastreven komen in aanmerking voor de WBSO. Dit kan variëren van softwareontwikkeling tot technische innovaties in productieprocessen. Het is belangrijk dat er sprake is van technische uitdagingen en nieuwheid voor uw organisatie

  Welke kosten komen in aanmerking voor de WBSO? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

  De WBSO is gericht op een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers die R&D-werkzaamheden uitvoeren. Er kunnen ook andere kosten in aanmerking komen, afhankelijk van de specifieke voorwaarden en de aard van het project.

  Komen er andere kosten dan enkel loonkosten van werknemers voor de WBSO in aanmerking? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

  Ja, naast loonkosten kunnen ook andere kosten in aanmerking komen, zoals kosten voor prototypes. De specifieke voorwaarden en welke kosten worden geaccepteerd, kunnen variëren per R&D-project en het is aan te raden om dit te laten verifiëren.

  Wat is het maximale voordeel dat te verkrijgen is met de WBSO? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

  Het voordeel dat je met de WBSO kunt behalen, hangt af van verschillende factoren. Dit kan onder meer variëren afhankelijk van hoeveel uren je besteedt aan R&D-activiteiten en de kosten die je maakt.  

  Wanneer is het beste moment om de WBSO aan te vragen? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

  Het is aan te raden om je WBSO-aanvraag geruime tijd voor de start van het R&D-project in te dienen. Hoewel een aanvraag op elk moment kan worden ingediend en de eerstvolgende kalendermaand in werking treedt, is het verstandig om ruim voor de start van je project de aanvraag te doen zodat je zeker weet dat de werkzaamheden gedekt zijn.

  Wat zijn de beoordelingscriteria om aan de WBSO deel te nemen? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

  Er wordt gekeken naar de technische nieuwheid van de ontwikkeling. De (technische) kennis en ervaring van de eigen organisatie dient als maatstaf om de nieuwheid te bepalen.

  Wat zijn de administratieve verplichtingen om aan de WBSO deel te nemen? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

  Tijdens de uitvoering van een toegekend WBSO project dient er een WBSO administratie te worden bijgehouden. De WBSO administratie bestaat uit een urenregistratie en een verslagging van de technische voortgang.

  Hoelang duurt het proces van aanvraag tot goedkeuring bij de WBSO? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

  De beoordeling van een van een aanvraag bedraagt maximaal 3 maanden na indiening van de aanvraag. Tenzij er tussentijds aanvullende vragen zijn gesteld, dan wel dat er gebruik wordt gemaakt van kosten en uitgaven.

  Voert RVO.nl altijd een controle uit na een WBSO-aanvraag? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

  Niet altijd, nee. Hoewel RVO.nl zeker kan besluiten om een kijkje te nemen en te controleren of alles klopt, doen ze dit niet bij elke aanvraag. Maar let op: ze mogen dit wel doen wanneer ze dat willen. Daarom is het slim en belangrijk om goed bij te houden wat je doet en alles netjes te documenteren.

  Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan de administratieve verplichtingen van de WBSO? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

  Bij het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen, zoals een incorrecte urenregistratie of onvoldoende technische verslaglegging, kan dit leiden tot terugvordering van het fiscale voordeel of boetes.

  Wat zijn de gevolgen als de R&D-werkzaamheden niet leiden tot het beoogde resultaat? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

  De WBSO is gericht op het stimuleren van R&D-werkzaamheden, niet op het behalen van een specifiek resultaat. Zolang de werkzaamheden technisch vernieuwend zijn en correct zijn gedocumenteerd, is het niet behalen van het beoogde resultaat geen probleem voor de WBSO.

  Kan ik met terugkerende kracht WBSO aanvragen? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

  Nee, een WBSO-aanvraag dient altijd voorafgaand van de R&D-werkzaamheden te worden aangevraagd.

  Is het mogelijk om de WBSO te combineren met subsidieregelingen? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

  Ja, de WBSO betreft een fiscale regeling en kan hierdoor met subsidieregelingen gecombineerd worden. Hierbij is het wel van belang om na te gaan of er specifieke voorwaarden over de WBSO in de subsidieregeling zijn opgenomen.

  Hoe kan ik ondersteuning krijgen bij de WBSO? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

  Onze consultants bieden ondersteuning bij het gehele aanvraagproces. Neem contact met ons op!