De Chemie Sector: Innovatie en Samenwerking voor Technologische Vooruitgang

Wie over “chemie sector” spreekt, denkt direct aan technologische innovatie en samenwerking.

Kan uw bedrijf profiteren van waardevolle subsidies en fiscale maatregelingen voor onderzoek en ontwikkeling in de chemie sector?

Innovatie in de chemie sector is van groot belang

De chemie sector is een van de voornaamste pijlers van de Nederlandse economie en brengt talrijke innovaties voort. De chemie sector is verantwoordelijk voor de productie van basischemicaliën tot gespecialiseerde materialen. Hiermee draagt het bij aan alle aspecten van het dagelijkse leven, zoals de productie van medicijnen, kleding en voedsel.

Nederland staat in meerdere (top)sectoren bekend om haar technische expertise, operationele excellentie en het unieke netwerk. Polymeren, farmaceutische producten, chemicaliën en aardgas zijn belangrijke pijlers binnen het Nederlandse industriële landschap. Als gevolg hiervan ligt er een sterke nadruk op onderzoek en ontwikkeling (O&O) binnen de chemische sector. Om deze groei te stimuleren stelt de Nederlandse overheid subsidieregelingen beschikbaar zoals; WBSO, MIA/Vamil, DEI+ en EIA.

Voorbeelden van kwalificerende activiteiten in de chemie sector zijn:

  • Chemische recycling van plastics: onderzoek & ontwikkeling van technieken om plastic afval om te zetten in bruikbare grondstoffen.
  • Duurzame productie: onderzoek & ontwikkeling van technieken voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in chemische productieprocessen.
  • Ontwikkeling van nieuwe materialen en chemische processen met het oog op hergebruik en recycling.
  • Haalbaarheids- en veiligheidsonderzoeken voor industriële processen
  • Samenstelling van nieuwe chemische verbindingen of materialen om de kenmerken/prestaties ervan te verbeteren (bijv. houdbaarheid, veiligheid, werkzaamheid).

Informatie over Leyton

Bij Leyton gebruiken we onze expertise op het gebied van innovatiefinanciering om als end-to-end service belastingverlagingen voor bedrijven te regelen. We helpen onze klanten gedurende de gehele procedure, van het screenen van alle procedurestappen tot ontvangst van de belastingkredieten. Onze experts zijn bedreven in het verkrijgen van O&O-financiering voor bedrijven. Zij zullen de technische en fiscale elementen verzamelen die uw bedrijf in staat stellen met succes van de belastingvoordelen te profiteren.

Onze expertise

Leyton in cijfers

25

Jarenlange ervaring

40000

Klanten

Ze vertrouwen ons

audi
Deme
aon
sweco
huntsman
Vitrociset
royal haskoning
van gansewinkel
cegelec

Praat met onze innovatiefinancieringsspecialisten

Contact met ons opnemen arrow_outward arrow_outward