Navigeren naar innovatie in de Maritiem & Offshore-sector

Ontdek de golven van innovaties en vooruitgang in de Maritiem & Offshore-sector.

Kan uw bedrijf profiteren van waardevolle subsidies en fiscale regelingen voor onderzoek en ontwikkeling?

De Maritiem & Offshore-sector omvat alles inzake waterbeheer, scheepvaart en offshore technologieën. Water is een fundamentele bron van leven en transport en daarmee speelt deze sector een belangrijke rol in de wereldwijde economie en ons milieu.
Bedrijven binnen deze sector hebben te maken met complexe uitdagingen zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, de bescherming van mariene ecosystemen, en toenemende eisen inzake duurzaamheid en efficiëntie. Deze sector speelt een cruciale rol in het toekomstbestendig maken van onze samenleving.

Voorbeelden van kwalificerende onderzoeks- & ontwikkelingsactiviteiten in de Maritiem & Offshore-sector zijn:

  • Schone schepen: creëren van een duurzamere scheepvaartindustrie door de ontwikkeling van energiezuinige schepen en alternatieve vormen van (wind)voortstuwing alsmede zinvolle benutting van waterstof.
  • Smart Water Service: ontwikkelingen en innovaties in intelligente waterbeheersystemen.
  • Water & Energie: onderzoek naar de potentie van waterkracht en andere vormen van blauwe en groene energie, die bijdragen aan de overgang naar hernieuwbare energiebronnen.
  • Verbeterde maritieme navigatie en veiligheidssystemen: ontwikkeling van geavanceerde navigatiesystemen die de veiligheid en efficiëntie op zee verbeteren en middels AI een duurzame routeplanning mogelijk maken.

Leyton is gespecialiseerd in onder andere deze regelingen:

In de Maritiem & Offshore-sector zijn verschillende subsidieregelingen van toepassing. De WBSO ondersteunt onderzoek en ontwikkeling van technologische vernieuwingen, terwijl de EIA en MIA/Vamil (inbound link investeringsaftrek) fiscale voordelen biedt voor investeringen in energiebesparende technologieën en duurzame energieproductie. De MIT R&D-regeling is ook interessant, deze is gericht op het stimuleren van innovatieve samenwerkingsprojecten binnen deze sector. Daarnaast zijn er tal van mogelijk geschikte alternatieven op regionaal, nationaal en Europees niveau.

Onze expertise

Leyton in cijfers

26

Jarenlange ervaring

40000

Klanten

Ze vertrouwen ons

audi logo
Ctg logo
TOTAL logo
Deme logo
aon logo
ARCADIS logo
sweco logo
huntsman logo
Tractebel Engie logo
Vitrociset logo
royal haskoning logo
van gansewinkel logo
cegelec logo

Praat met onze innovatiefinancieringsspecialisten

Neem contact met ons op arrow_outward arrow_outward