Subsidies

Voor welke subsidies komt uw bedrijf in aanmerking?

Vul onderstaand contactformulier in en ontvang een reactie van één van onze consultants.

  Financiering voor uw project

  Vanaf het verkennen van een idee, in de vorm van fundamenteel of toegepast onderzoek, tot aan een innovatie die technisch en commercieel gereed is; voor elke fase in uw project zijn subsidies beschikbaar.

  Welke subsidies zijn er?

  Zowel provinciaal als nationaal is er een scala aan subsidies beschikbaar. Onderstaand volgen een aantal voorbeelden van nationale subsidieregelingen.
   
  De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) subsidie is toegankelijk voor MKB’ers die (gezamenlijk) een technologisch nieuw product, proces of dienst ontwikkelen. Een dergelijke ontwikkeling dient bij te dragen aan maatschappelijke thema’s zoals beschreven door de Nederlandse topsectoren. De regeling omvat meerdere instrumenten waaronder haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkingsprojecten.
   
  De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) subsidieregeling betreft een exploitatiesubsidie gericht op het stimuleren van grootschalig hernieuwbare energieproductie en CO2-uitstoot vermindering.
   
  De Demonstratie, Haalbaarheid en Investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) subsidieregeling stimuleert bedrijven om de internationale markt te betreden. Subsidie wordt onder meer verstrekt aan bedrijven die potentiële afnemers van hun product, proces of dienst willen overtuigen.
   

  Wat kan Leyton voor uw bedrijf betekenen?

  Als subsidiespecialist is Leyton in staat om te adviseren welke projecten binnen de subsidieregelingen een kans van slagen hebben. Dit start met het identificeren en toetsen van projecten die kans maken op financiële ondersteuning van de provinciale en nationale subsidieregelingen. Vervolgens richt Leyton zich op het opstellen van de subsidieaanvraag. Na een positief subsidiebesluit blijft Leyton betrokken om te adviseren op welke wijze de subsidieverplichtingen efficiënt nageleefd kunnen worden tot en met de subsidievaststelling.  

  Draagt uw project bij aan een uitdaging op  Europees niveau?

  Ook als u de mogelijkheden naar Europese subsidies wilt laten onderzoeken bent u bij Leyton in goede handen. Leyton is in ruim 17 landen gevestigd en heeft daarnaast een apart team dat zich land overstijgend richt op het bevorderen van het aanvragen van Europese subsidieregelingen. Door de sterk internationale focus is Leyton in staat om bedrijven in elk land over de lokale subsidieregelingen te adviseren.

  Leyton in cijfers

  25

  Jarenlange ervaring

  40000

  Klanten

  Deze klanten vertrouwen ons
  audi logo
  Ctg logo
  TOTAL logo
  Deme logo
  aon logo
  zoetis
  sweco logo
  Tractebel Engie logo
  huntsman logo
  Vitrociset logo
  royal haskoning logo
  van gansewinkel logo
  ARCADIS logo
  cegelec logo

  Praat met onze subsidie-specialisten

  Neem contact met ons op arrow_outward arrow_outward