Webinar investeringsaftrek

    • Feb 21, 2023
    • 00h00
    • read
  • Twitter
  • Linkedin
Webinar investeringsaftrek

Ondernemen en investeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder investeringen in bijvoorbeeld gebouwen, renovatiewerken, machines, grondstoffen, personeel, enz. kan een onderneming niet bestaan of groeien. Recente gebeurtenissen, zoals de COVID-19 pandemie of de stijging van de energieprijzen, hebben een gat geslagen in de geldvoorraden van ondernemingen, maar toonden evenzeer de noodzaak aan om nieuwe investeringen te verrichten. We denken bijvoorbeeld aan investeringen in digitalisering en in energiezuinigere gebouwen en productieprocessen.

De overheid wil zulke investeringen aanmoedigen, en riep daartoe enkele fiscale gunstmaatregelen in het leven. Eén van deze fiscale gunstmaatregelen is de investeringsaftrek, een fiscale steun die nog te vaak door ondernemingen over het hoofd wordt gezien. Het gebruik van de investeringsaftrek kan een onderneming nochtans een nettorendement opleveren van 3,4 tot 5,1% van de gedane investeringen !

De investeringsaftrek kent enkele bijzondere toepassingen, die gericht zijn op specifieke investeringen zoals energiebesparende uitgaven, investeringen in onderzoek en ontwikkeling, aankoop van CO2-vrije vrachtwagens en investeringen in tankinfrastructuur voor waterstof. Van deze maatregelen kunnen alle ondernemingen, groot en klein, gebruik maken.

Bovendien kan de investeringsaftrek meestal in combinatie met andere steunmaatregelen (bijv.: subsidies) worden genoten. Eventuele overschotten die de onderneming niet meteen kon gebruiken, mogen dan weer onbeperkt naar de toekomst worden overgedragen.

Wil u meer weten over de mogelijkheden die de investeringsaftrek voor uw onderneming kan betekenen?

Speakers

Michiel Cassiers-Tax Manager
Michiel Cassiers

Tax Manager

Michiel Cassiers-Tax Manager
Hicham Aoulad Abdellah-Tax Consultant
Hicham Aoulad Abdellah

Tax Consultant

Hicham Aoulad Abdellah-Tax Consultant

Watch the webinar replay

Related webinars

See more arrow_forward
Portrait of man checking component in his office

Webinar Innovation Survey

Leyton conducted a survey of 100 companies to better understand their innovation strategy, manage...

EU Funding opportunities for collaborative projects: Focus on ...

With the launch of the new framework programme Horizon Europe and the upcoming publication of the...

Development of New Batteries: Main funding opportunities for y...

The European Commission has recently approved a €3.2 billion investment plan for companies from s...