Energia

  • Twitter
  • Linkedin
Energia

Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw z funduszu szwajcarskiego

Program obejmuje badania w zakresie innowacji finansowane w ramach szwajcarskiego wkładu na rzecz wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w ramach Unii Europejskiej. Nabór został otwarty 22 kwietnia 2024 r. Termin składania wniosków upływa 1 lipca 2024 r. o godz. 16:00. Zachęcamy do możliwie szybkiego kontaktu, ponieważ na opracowanie wniosku potrzeba […]