Research & Development Teknisk Konsult

Search

Om Leyton

Leyton är ett ledande konsultföretag med ett unikt mål: att snabbt förbättra sina kunders ekonomiska resultat utan att påverka deras kärnverksamhet. Tjänsterna som Leyton erbjuder fokuserar kring detta mål och sträcker sig från innovationsfinansiering (genom skatteincitament samt bidrag och subventioner), energirelaterade tjänster (upphandling, punktskatter, certifikat), outsourcing av affärsprocesser (för offentlig och privat sektor), sociala avgifter, upphandling och skatterelaterade produkter (moms, lokal skatt).

Leyton är närvarande i elva länder (Belgien, Kanada Frankrike, Italien, Marocko, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA) med 1 500 personer som enbart fokuserar på att förbättra den ekonomiska situationen för våra 10 000 kunder.
Leyton vill nu etablera sig på den svenska marknaden. Vårt första tjänsteerbjudande kommer att fokusera kring innovationsfinansiering (FoU-skattekredit), men vår ambition är att snabbt växa och expandera inom andra områden för att bli en av de största aktörerna på den svenska marknaden.

Vi erbjuder verkliga karriärmöjligheter i ett snabbt växande och vänligt företag med ett dynamiskt och ambitiöst team. Vårt ersättningspaket är mycket
attraktivt och du kommer att belönas på din personliga prestation och på företagets övergripande prestationer. För rätt kandidat erbjuder de omfattande tillväxtplanerna för
Sverige en möjlighet att påskynda befordring.

Rollens funktion:

 • Leyton letar efter en teknisk FoU-konsult (forskning- och utveckling) som kommer att hjälpa våra kunder att identifiera FoU-projekt som skulle kunna vara berättigade till svenska skatteincitament. Våra kunder arbetar inom ett brett spektrum av branscher; från forskare som utvecklar ny medicinteknik till arkitekter som arbetar med banbrytande byggprojekt. Du kommer därför att arbeta med avancerade forskningsprojekt och få fullt ansvar för att kunna bygga dina egna relationer med beslutsfattare. Huvudfokus för rollen är att ge teknisk rådgivning till svenska företag genom att undersöka deras senaste FoU-projekt för att identifiera var kvalificerande arbete för FoU-skatteändamål pågår. Du kommer att arbeta med kunder som investerar i FoU, utvidga deras verksamhet och optimera deras kostnader. Du kommer att ge kunderna råd och måste därför vara analytisk och kunna arbeta inom strikta tidsfrister. Du kommer också att arbeta hand i hand med dina svenska kollegor och fungera som kontaktpunkt för alla projekt.

Huvudsakligt ansvar kommer att inkludera:

 • Du kommer främst att arbeta med förberedelser och granskning av FoU-projekt som täcker olika branscher som sträcker sig från (men inte begränsat till) grundläggande IT, Finansiella Tjänster, Läkemedel, Detaljhandel, Teknik/Ingenjörskap och Vetenskap
 • Skapa nya kostandsbesparingsmöjligheter för företag i förhållande till deras FoU- projekt genom FoU-skatteincitament
 • Utarbeta tydliga tekniska och ekonomiska dokument relaterade till FoU-verksamhet • Arbeta med en mängd högprofilerade kunder och ha kontakt med ledningsdirektörer, finansdirektörer och VD:s
 • Interagera med skattekollegor/partners och eventuellt Skatteverket för att försvara fordran vid behov
 • Genomföra workshops, seminarier, konferenser, möta nya kunder etc., för att uttrycka fackmannamässiga åsikter om FoU- skattelättnader och andra källor till FoU- finansiering.
 • Hålla dig uppdaterad inom branschutvecklingen och identifiera nya affärsmöjligheter.

Önskad erfarenhet och färdigheter:

 • Minst 5 års erfarenhet
 • Vetenskaplig examen (ingenjör, teknik, mjukvara, läkare, kemi, etc.)
 • Erfarenhet av FoU-incitament
 • Nyfikenhet, medvetenhet och intresse för vetenskap, teknik och innovation
 • Utmärkt kommunikation (både muntligt och skriftligt) och har förmågan att förmedla komplexa idéer som lätta koncept
 • Förmåga att jobba under korta tidsfrister
 • Oberoende tänkare och entusiastisk lagspelare
 • Engelsktalande (kunskaper i franska kan vara användbara men inte nödvändiga)

Vi erbjuder:

 • Mycket konkurrenskraftigt lönepaket
 • Rum för tillväxt i en ambitiös omgivning
 • Direktkontakt med högt uppsatta profiler
 • Dynamisk miljö med en start-up mentalitet (inget “non-sense”)
 • En beprövad försäljningsmetodik och stöd från ett drivet säljteam
 • Styrka och support av en stor och framgångsrik grupp

  test