Innovatie en duurzaamheid

  • Door Leyton Benelux
    • 29 Dec 2022
    • read
  • Twitter
  • Linkedin

Innovatie en duurzaamheid zijn twee concepten die sterk met elkaar verweven zijn, en beide zijn van het grootste belang in onze moderne samenleving. Deze concepten trekken dan ook veel aandacht van academische, industriële en overheidsinstellingen, en dat zal nog vele jaren zo blijven.

Al tientallen jaren omarmen bedrijven innovatie als een manier om te gedijen in een geglobaliseerde samenleving en in een groeiende competitieve omgeving. Investeren in innovatie kan immers onder meer leiden tot een hogere productiviteit, lagere kosten, een betere merkbekendheid en -waarde, een hogere rentabiliteit.[1], [2], [3], [4]

Anderzijds heerst de perceptie dat in de private sector economische doelstellingen primeren boven milieu- en maatschappelijke gevolgen. Door het steeds toenemende belang van duurzaamheid en het bewustzijn van de bevolking hierover, staan bedrijven vandaag onder druk om bij al hun operationele en strategische beslissingen sterk rekening te houden met duurzaamheid.[5]

Dit omvat ook onderzoek en ontwikkeling met het concept van duurzame ontwikkeling dat in 1987 door het Brundtland-rapport van de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling werd gedefinieerd als een “ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.  Meer en meer gaat het engagement van de particuliere sector ten aanzien van duurzaamheid zelfs zover dat innovatie wordt aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën die rechtstreeks bestemd zijn om een duurzamere toekomst op te bouwen.[6], [7], [8]

En hoewel al vaak is aangetoond dat innovatie ten dienste kan staan van duurzaamheid, blijkt dat verrassend genoeg ook het omgekeerde het geval kan zijn. De literatuur is vrij beperkt in dit onderzoeksgebied, maar een groeiend aantal onderzoeksgroepen is begonnen met het onderzoeken van de diepere onderlinge verbanden tussen duurzaamheid en innovatie, waarbij een van de kernvragen de volgende is: “Kan duurzaamheid innovatie stimuleren?

In hun review van 2016 bevestigden Adams et al. dat engagement voor duurzaamheid een positieve effect heeft op bedrijfsprestaties. [7], Dit werd later ondersteund door een studie van Foss en Saebi [9]; en opnieuw, door Klein et al. in 2021 die stelden dat “engagement voor duurzaamheid bepaalde strategische oriëntaties beïnvloedt die de neiging om een bedrijfsmodel te innoveren, verhogen”.[10]  De meeste andere studies over dit onderwerp komen tot dezelfde conclusie: het verband tussen de twee concepten van duurzaamheid en innovatie is veel dieper en complexer dan het op het eerste gezicht lijkt en, hoogstwaarschijnlijk, beïnvloeden de twee concepten elkaar sterk op bedrijfsniveau.[11], [12], [13]

In België hebben de drie gewestelijke financieringsentiteiten voor innovatie, VLAIO, Innoviris en SPW Recherche, onlangs ook besloten zich in te zetten voor duurzaamheid. Dit blijkt duidelijk uit de strategische innovatiedomeinen die zowel het Brussels als het Waals Gewest hebben aangekondigd (energie en klimaat, optimaal gebruik van hulpbronnen, efficiënte en duurzame stedelijke ruimte en stromen, sociale en publieke innovatie en sociale integratie, gerichte en geïntegreerde gezondheid & geneesmiddelen). [14], [15].Wat Innoviris betreft, is duurzaamheid (economisch, ecologisch en sociaal) zelfs een van de belangrijkste pijlers voor de evaluatie van de steunbaarheid van een project, samen met innovatie, haalbaarheid en commerciële valorisatie. [16]  Ook in Vlaanderen zal VLAIO meer aandacht besteden aan duurzaamheidsaspecten voor innovatieve projecten.[17] Zo is het bijvoorbeeld voor grote en energie-intensieve bedrijven verplicht om bij het subsidiedossier een zogenaamd klimaatplan toe te voegen.

Het Europese financieringslandschap is ook sterk verweven met het begrip duurzame ontwikkeling, aangezien het Europese beleid volledig is gebaseerd op de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling is dan ook volledig bedoeld vanuit economisch, ecologisch en sociaal oogpunt. Als zodanig bieden de Europese financieringsprogramma’s enerzijds specifieke mogelijkheden voor projecten die gericht zijn op de financiering van duurzame innovatie (bv. in het kader van het LIFE-programma, het Innovation Fund, Horizon Europe, enz.), terwijl anderzijds de gefinancierde projecten altijd moeten bijdragen aan EU-beleid waarin duurzaamheid een centrale plaats inneemt (bv. de Green Deal, de langetermijnstrategie voor 2050) of in ieder geval geen significante schade mogen veroorzaken (bv. aan het milieu).

Bij Leyton geloven we sterk dat innovatie en duurzaamheid hand in hand gaan en dat dit resulteert in optimale bedrijfsprestaties. Daarom zijn we experts geworden in het samen behandelen van die concepten en het begeleiden van onze klanten rond de duurzaamheid van hun innovatief project. Een dergelijke aanpak optimaliseert de kans op succes voor een subsidieverlening, maar draagt ook bij aan de bewustwording van het belang van duurzaamheid in onze samenleving.


Verwijzingen

[1] T. Obradovića, B. Vlačićb, M. Dabićac, Open innovation in the manufacturing industry: A review and research agenda, Technovation, 2021, 102, 102221

[2] https://online.hbs.edu/blog/post/importance-of-innovation-in-business#:~:text=Innovation%20is%20often%20necessary%20for,in%20today’s%20highly%20competitive%20world.

[3] S. Rao, A. Ahmad, W. Horsman, P. Kaptein-Russell, The Importance of Innovation for Productivity, Academia, march 2001.

[4] T. Petrovska, the role and importance of innovation in business of small and medium enterprises, Economic Development, 2015, No.1-2, 55-74

[5] https://asci.org.au/resources/Documents/Sustainable-Business.pdf

[6] R. Adams, S. Jeanrenaud, J. Bessant, D. Denyer, P. Overy, Sustainability-oriented innovation: a systematic review, Int. J. Manag. Rev., 2016, 18, pp. 180-205

[7] N. Altuna, A.M. Contri, C. Dell’Era, F. Frattini, P. Maccarrone, Managing social innovation in for-profit organizations: the case of intesa sanpaolo, Eur. J. Innov. Manag., 2015, 18 (2), 258-280

[8] P. Bansal, Sustainable development in an age of disruption, Acad. Manag. Discov., 2019, 5 (1), 8-12

[9] Foss, Nicolai J., and Tina Saebi, Fifteen Years of Research on Business Model Innovation, Journal of Management, 2017, 43 (1), 200– 27.

[10] S. P. Klein, P. Spieth, S. Heidenreich, Facilitating business model innovation: The influence of sustainability and the mediating role of strategic orientations, Journal of Product Innovation Management, 2021, 38 (2), 271-288

[11] S. K. Singh, M. Del Giudice, C. J. Chiappetta Jabbour, H. Latan, A. S. Sohal, Stakeholder pressure, green innovation, and performance in small and medium-sized enterprises: The role of green dynamic capabilities, Business strategy and the environment, 2022, 31 (1), 500-514.

[12] F Hermundsdottir, A Aspelund, Sustainability innovations and firm competitiveness: A review, Journal of Cleaner Production, 2021, 280 (1), 124715

[13] B. Payán-Sánchez, L. J. Belmonte-Ureña, J.-A. Plaza-Úbeda, D. Vazquez-Brust, N. Yakovleva, M. Pérez-Valls, Open Innovation for Sustainability or Not: Literature Reviews of Global Research Trends, Sustainability, 2021, 13(3), 1136

[14] https://innoviris.brussels/news/6-strategic-innovation-domains-brussels

[15] https://economie.wallonie.be/content/le-gouvernement-adopte-la-nouvelle-strat%C3%A9gie-wallonne-de-sp%C3%A9cialisation-intelligente-s3-et

[16]https://innoviris.brussels/fr/program/rd-projects

[17]https://www.vlaio.be/nl/nieuws/vlaanderen-investeert-jaarlijks-eu-6-miljoen-om-ondernemers-te-begeleiden-bij-digitale-en

Author

Leyton Benelux

Explore our latest insights

Impact op bedrijfsvoorheffing (BV)-vrijstelling voor ploegenar...

De federale regering heeft een overgangsregeling ingevoerd om te voorkomen dat bedrijven hun fisc...

Fors verhoogde investeringsaftrek voor “duurzame” investeringe...

Modernisering van de investeringsaftrek: overheid wil ondernemingen aanmoedigen tot investeringen...

Investeringsaftrek: fiscus bevestigt hogere tarieven voor aans...

Mis geen waardevolle belastingvoordelen! Ontdek hoe je kunt profiteren van verhoogde aftrektariev...

Clarification sur la notification BELSPO par le Ministre des Finances
Verduidelijking over de BELSPO-aanmelding door de Minister van...

Ontdek de recente verduidelijkingen omtrent de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor O&O ...