Sustainability by Leyton

Företags samhällsansvar i kärnan av vårt DNA

Vår Ambition

Sustainability by Leyton

Hållbar utveckling är kärnan i verksamheten.
Genom vårt program “Sustainability by Leyton” samordnar vi företagets samhällsansvar (CSR) genom att förlita oss på våra medarbetares expertis inom teknisk, energi och ekonomisk
övergång. 
Vår verksamhet sponsrar också många organisationer och stiftelser vars sociala,
miljömässiga och samhälleliga orsaker vi stöde

François Gouilliard

CEO and founder of the Leyton Group

I alla länder där vi är verksamma är våra anställda beredda att agera på morgondagens utmaningar med både kunder och organisationer. Nu mer än någonsin är vårt ansvar som företag att aktivt delta i den sociala och miljömässiga övergången genom att integrera dessa ämnen i vår verksamhet. För att demonstrera vår utveckling har vi stora ambitioner och många projekt där vi utgår ifrån en hållbar syn på miljön för våra anställda och kunder.

Ett internationellt åtagande – lokala åtgärder

Utöver en gruppambition som möjliggör samordnat incitament agerar varje Leyton kontor som en egen enhet för att behålla kulturen och snabbt och enkelt kunna ställa om sig efter de lokala behoven. Anpassningen sker dagligen utav anställda som genomför konkreta sociala eller miljömässiga åtgärder.

Hur vi agerar för att nå hållbarhetsmålen

Delta i våra projekt

Kontakta oss