Firma Produkcyjna

Bardzo skuteczna i wnikliwa usługa! Firma Leyton to kontakt, którego nie może zabraknąć. Dyrektor Operacyjny jednego z naszych Klientów

Identyfikacja projektów kwalifikowanych

Wyzwania

Wcześniej nie ubiegaliśmy się o ulgę podatkową na działalność związaną z badaniami i rozwojem. Nie byliśmy pewni, w jaki sposób dokładnie określić, które z naszych działań mogłyby, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostać zakwalifikowane do skorzystania z ulgi. Szczycimy się tym, że jesteśmy nowoczesnym, wiodącym w swojej klasie, producentem. Nasze wysoce zaangażowane zespoły stale dążą do poprawy procesów produkcyjnych, jak również opracowują elementy i koncepcje dotąd nieobecne na rynku.

Prosty proces


Rozwiązania

Współpracę z firmą Leyton rozpoczęliśmy na trzy miesiące przed końcem roku finansowego, ale nigdy nie czuliśmy presji we wzajemnych kontaktach. Pierwszym krokiem w tym procesie było zaproszenie na spotkanie, podczas którego Dyrektor Finansowy i ja przedstawiliśmy przegląd naszych działań i związanych z nimi wydatków. Następnie przeprowadzono audyt w siedzibie firmy, podczas którego w pełni oceniono zaplecze i dokumentację związaną z naszymi projektami. Doradcy z firmy Leyton przeprowadzili wywiady z kierownikami ds. produkcji, rozwoju produktów oraz wybranymi członkami zespołu. Ostatnia część procesu obejmowała dodatkowe konsultacje z naszym inżynierem ds. rozwoju i kierownikiem ds. finansowych. Wynikiem końcowym było wyczerpujące i dokładne sprawozdanie techniczne oraz kalkulacja finansowa, które przekazaliśmy naszym audytorom wraz z poprawioną deklaracją dot. podatku od osób prawnych.

Zastrzyk gotówki dla przedsiębiorstwa


Korzyści

Ulga podatkowa na badania i rozwój zostanie przez nas potraktowana jako korzyść, którą planujemy ponownie zainwestować w działalność firmy.

Wdrożenie nowych procesów biznesowych

Proces przygotowania wniosku pozwolił nam dobrze zrozumieć informacje wymagane przy ubieganiu się o ulgę podatkową na badania i rozwój. Za radą firmy Leyton wdrożyliśmy szczegółowe harmonogramy dla odpowiednich działów, co oznacza, że będziemy mieli większe możliwości oceny i określenia naszej działalności badawczo-rozwojowej w przyszłości.

Porozmawiaj z naszymi specjalistami ds. finansowania innowacji

Skontaktuj się z nami