Polska Strefa Inwestycji – do 15 lat zwolnienia z podatku dochodowego

 • Autor Daniel Mościcki
  • 20 Nov 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
dotacje-i-pozyczki

W Polsce istnieje rozbudowany system instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorstw, zarówno tych już działających w kraju, jak i planujących rozpoczęcie swojej działalności. Dostępne narzędzia wsparcia obejmują obszary takie jak badania i rozwój, innowacje, inwestycje, cyfryzacja, robotyzacja oraz transformacja energetyczna przedsiębiorstw. Instrumenty te mogą przybierać formę ulg podatkowych, zwolnień z podatku dochodowego, a także udzielania dotacji dla firm.

Niestety, wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich obecne lub planowane działania mogą kwalifikować się do wsparcia dostępnego w ramach tych instrumentów. 

Większość przedsiębiorców zna lub słyszała o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, ale niewielu z nich zdaje sobie sprawę, że te „strefy”, takie jakie były znane, nie funkcjonują już od pięciu lat! Co ważne, przedsiębiorca nie musi przenosić swojej działalności do „strefy”, aby skorzystać ze wsparcia w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. 

Od 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy planujący inwestycje mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego poprzez udział w Polskiej Strefie Inwestycji. Ta inicjatywa daje szansę na skorzystanie z pomocy publicznej dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce, bez względu na lokalizację inwestycji, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. 

🔷 Podstawą ubiegania się o wsparcie jest realizacja przez przedsiębiorcę nowej inwestycji związanej z:

 • założeniem nowego przedsiębiorstwa, 
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, 
 • dywersyfikacją produkcji przez wprowadzenie produktów, które wcześniej nie były wytwarzane przez przedsiębiorcę, 
 • zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego, 
 • nabyciem aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub który miałby być zamknięty, gdyby nie doszło do zakupu. 

🔷 Wsparcie dla nowej inwestycji udzielane jest przedsiębiorcy poprzez tzw. Decyzję o Wsparciu, w formie zwolnienia z podatku dochodowego, którego wysokość zależy m.in. od:

 • wysokości tzw. kosztów kwalifikowanych,
 • miejsca realizacji inwestycji,
 • wielkości przedsiębiorstwa.

🔷Ile mogę zyskać?

Zwolnienie z podatku dochodowego przysługuje na okres 10, 12 lub 15 lat, zależnie od lokalizacji inwestycji.

Przykładowo przedsiębiorca zatrudniający do 50 osób i planujący zwiększenie zdolności produkcyjnych w województwie lubelskim, gdzie intensywność pomocy publicznej wynosi 70%, może otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości 2,8 mln złotych przy poniesieniu kosztów kwalifikowanych w wysokości 4 mln złotych. Przedsiębiorca będzie mógł korzystać z tego zwolnienia przez 15 lat. 

Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego może sięgać nawet 70% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji i obejmuje nakłady inwestycyjne na środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w związku z realizacją nowej inwestycji.  

Zachęcamy do kontaktu z nami, sprawdź, czy się kwalifikujesz!

JESTEM ZAINTERESOWNY

Autor

Granty
Daniel Mościcki

Head of Grants

Explore our latest insights

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku – nowa odsłona dotacji

Opis dotacji i wsparcie ze strony Leyton Kredyt Ekologiczny, mimo mylącej nazwy jest w istocie do...

Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach dotacji SMART: najbardzie...

Za nami pierwszy rok z dotacjami SMART. Dzięki licznym doświadczeniom zespołu Leyton możemy jeszc...

Dotacja z ZUS na podniesienie poziomu BHP

ZUS prowadzi aktualnie coroczny konkurs dla płatników składek na poprawę standardu BHP.  Dot...

Jak doradca od dotacji pomaga przygotować wniosek o dofinansow...

Często słyszymy od przedsiębiorców pytanie: „Na czym polega Wasza usługa?” albo: „Co możecie zrob...