Dotacje regionalne dla przedsiębiorców na lata 2021-27 zaakceptowane

 • Autor Daniel Mościcki
  • 12 Jan, 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
dotacje

Wszystkie programy regionalne na początku grudnia zeszłego roku otrzymały akceptacje ze strony Komisji Europejskiej. KE przyjęła programy dla każdego z województw o łącznej wartości ok. 33,5 mld euro (od 0,91 do 5,14 mld euro, w zależności od województwa), otwierając tym samym dostęp do dofinansowań dla firm.

Dla pięciu województw zostały także przyznane środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Są to województwa:

 • śląskie
 • małopolskie
 • wielkopolskie
 • dolnośląskie
 • łódzkie

Dotacje będą skierowane do wszystkich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach związanych z:

 • Automatyzacją, mechanizacją i robotyzacją (min. zakup maszyn, robotów i urządzeń, oprogramowań oraz usług IT) 
 • Wprowadzaniem nowych produktów i usług (m.in. rozwój innowacyjnych produktów oraz usług, a także badania nad nimi)
 • Wsparciem ekspansji zagranicznej (m.in. udział w targach, wprowadzenie produktów na nowy rynek)
 • Obniżeniem kosztów produkcji i wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko (min. redukcja emisji, inwestycje w odnawialne źródła energii)

Czekamy teraz na uruchomienie naborów wniosków o dofinansowanie, których można spodziewać się już w I kwartale 2023 r.


Przedsiębiorstwa z woj. opolskiego już w marcu będą mogły ubiegać się o dotacje, związane z inwestycją w infrastrukturę B+R. Będzie to pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-27.

W Leyton Poland chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. Skontaktuj się z nami – odpowiemy na wszelkie pytania oraz pomożemy uzyskać dla Ciebie dofinansowanie.

Umów bezpłatną konsultację

Skontaktuj z nami w celu dokonania analizy planów inwestycyjnych w rozwój i projekty innowacyjne. Omówmy możliwości finansowania części nakładów inwestycyjnych dostępnymi formami wsparcia, w tym przede wszystkim dotacjami.

Skontaktuj się z nami
arrow_outward arrow_outward

Autor

Daniel Mościcki

Explore our latest insights

Zobacz więcej arrow_forward
Ulga podatkowa prototyp

Ulga na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek noweg...

Ulga na prototyp to jedna z preferencji podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu na pocz...

Szczegółowy Opis Priorytetów programu FENG 2021-2027 opublikow...

Już od 17 stycznia bieżącego roku mamy wgląd do dokumentu zawierającego dokładny opis priorytetów...

Granty branża spożywcza

Dofinansowanie dla firm zajmujących się produkcją żywności ...

Program rządowy Nutritech został ogłoszony przez NCBiR 25 maja 2022 roku, a jego celem jest zwięk...

ulga robotyzacyjna

Ulga na robotyzację 2022 – co powinieneś o niej wiedzieć?

Ulga na robotyzację to jedna z ulg proinnowacyjnych, wprowadzona na początku 2022 roku w ramach P...