Voorbeelden van kwalificerende activiteiten zijn - leyton netherland