WEBINAR: IS DE VERGOEDING VOOR AUTEURSRECHTEN NOG INTERESSANT?

    • 19 Nov 2021
    • 01h00
    • read
  • Twitter
  • Linkedin
Patent-box_IP-Box-LV-2

België kent een gunstig fiscaal regime voor inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten. Dergelijke inkomsten worden namelijk beschouwd als roerende inkomsten en genieten daardoor van een afzonderlijk belastingtarief van 15%.

Bovendien wordt het begrip ‘auteursrechtelijk beschermde werken’ ruim geïnterpreteerd. Zo wordt ook software en het voorbereidende ontwerpmateriaal bij de softwareontwikkeling auteursrechtelijk beschermd.

Het fiscaal gunstregime voor auteursrechten biedt een interessante opportuniteit voor creatieve werknemers en zelfstandigen (al dan niet via een managementvennootschap), alsook voor bedrijven die het nettoloon van hun werknemers willen optimaliseren.

Zowel de inkomsten uit de cessie (overdracht) als inkomsten uit de concessie (toekennen gebruiksrecht) van auteursrechten en naburige rechten worden in principe gekwalificeerd als roerende inkomsten, waardoor zij kunnen genieten van het gunstige belastingtarief van 15%. Daarenboven kan ook nog eens gebruik worden gemaakt van een zeer voordelig beroepskostenforfait.

Recent wierp minister Van Peteghem een kritische blik op het systeem van de auteursrechtelijke vergoeding. Graag geven wij u de context mee, alsook het antwoord op de vraag of het nog interessant is een Voorafgaande Beslissing aan te vragen via een Webinar dd. 19 november 2021 om 9 uur.

Sprekers

EVELYN CEULEMANS-SENIOR TAX CONSULTANT
EVELYN CEULEMANS

SENIOR TAX CONSULTANT

EVELYN CEULEMANS-SENIOR TAX CONSULTANT

Related webinars

Bekjik meer arrow_forward
De investeringsaftrek – maakt u er reeds voldoende gebruik van ?

De investeringsaftrek – maakt u er reeds voldoende gebruik van ?

Zonder deze investeringen kan een onderneming niet overleven, laat staan groeien. Elke investerin...

Mogelijkheden voor EU-financiering voor samenwerkingsprojecten: focus op het EUREKA-netwerk

Mogelijkheden voor EU-financiering voor samenwerkingsprojecten...

Met de lancering van het nieuwe kaderprogramma Horizon Europa en de aanstaande publicatie van de ...

Aftrekregeling voor octrooi-inkomsten

Aftrekregeling voor octrooi-inkomsten: het einde van de overga...

Op aangeven van de OESO en haar BEPS-plan (base erosion and profit shifting) zag de Belgische wet...