Mogelijkheden voor EU-financiering voor samenwerkingsprojecten: focus op het EUREKA-netwerk