Gewone investeringsaftrek van 25% met twee jaar verlengd!

 • Door mhannioui
  • 11 Feb 2021
  • read
 • Twitter
 • Linkedin

In onze nieuwsbrief van 8 oktober 2020 informeerden we u dat de “Verzamelwet Corona III” de gewone investeringsaftrek tijdelijk had verhoogd van 8% tot 25%, met name voor investeringen die “kleine” ondernemingen tussen 12 maart en 31 december 2020 hadden verricht.

Om in aanmerking te komen moeten de investeringen aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Investeringen in materiële vaste activa (bijv.: gebouwen, installaties, machines, leasing, …) of immateriële vaste activa (bijv.: kosten van ontwikkeling, octrooien, …);
 • Aangekocht in nieuwe staat of door de onderneming zelf geproduceerd;
 • Gebruikt in België voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid;
 • Afschrijving over minstens 3 boekjaren.

In het regeerakkoord van 30 september 2020 beloofde de regering dat zij maatregelen zou nemen om private investeringen aan te zwengelen. De regering wilde deze belofte waarmaken met de Programmawet van 20 december 2020, waarmee de gewone investeringsaftrek van 25% met twee jaar werd verlengd, voor investeringen gedaan tot en met 31 december 2022.

Daarenboven werd voorzien dat eventuele overschotten van niet-gebruikte investeringsaftrek uitzonderlijk naar twee (i.p.v. één) volgende boekjaren mogen overgedragen worden. Deze overdracht naar twee jaren geldt wel alleen voor de investeringen die werden gedaan van 1 januari 2019 tot 31 december 2021.

De verlenging van de gewone investeringsaftrek van 25% biedt broodnodige hulp aan ondernemingen die ook in deze moeilijke tijden niet ontsnappen aan de noodzaak tot investeren. Het is wel jammer dat niet werd gekozen voor eenzelfde verlenging voor zowel het verhoogde tarief (voor investeringen tot en met 31 december 2022) als de overdraagbaarheid naar twee boekjaren van overschotten (voor investeringen tot en met 31 december 2021).

Explore our latest insights

Bekjik meer arrow_forward
Nieuwe investeringsaftrek voor ‘duurzame’ investeringen in de ...

Minister Van Peteghem kondigt 'eerste fase' fiscale hervorming aan! Met 3 ingrepen aan de investe...

European Research and Innovation
De reactie van het Europese programma voor Onderzoek en Innova...

De Europese Commissie heeft een aantal tegenmaatregelen genomen met betrekking tot de huidige gez...

life programme
LIFE: profiteer van subsidies voor uw milieuprojecten

Het totale budget voor LIFE bedraagt 3.4 miljard euro over de periode 2014-2020. Bedrijven, openb...

verdissement de la fiscalité automobile
Interessante nieuwigheden in aangekondigde groenere autofiscal...

In mei 2021 kondigden de regeringspartijen aan een akkoord te hebben bereikt over een groenere au...