Gewone investeringsaftrek van 25% met twee jaar verlengd!

11-02-2021

In onze nieuwsbrief van 8 oktober 2020 informeerden we u dat de “Verzamelwet Corona III” de gewone investeringsaftrek tijdelijk had verhoogd van 8% tot 25%, met name voor investeringen die “kleine” ondernemingen tussen 12 maart en 31 december 2020 hadden verricht.

Om in aanmerking te komen moeten de investeringen aan volgende voorwaarden voldoen:

In het regeerakkoord van 30 september 2020 beloofde de regering dat zij maatregelen zou nemen om private investeringen aan te zwengelen. De regering wilde deze belofte waarmaken met de Programmawet van 20 december 2020, waarmee de gewone investeringsaftrek van 25% met twee jaar werd verlengd, voor investeringen gedaan tot en met 31 december 2022.

Daarenboven werd voorzien dat eventuele overschotten van niet-gebruikte investeringsaftrek uitzonderlijk naar twee (i.p.v. één) volgende boekjaren mogen overgedragen worden. Deze overdracht naar twee jaren geldt wel alleen voor de investeringen die werden gedaan van 1 januari 2019 tot 31 december 2021.

De verlenging van de gewone investeringsaftrek van 25% biedt broodnodige hulp aan ondernemingen die ook in deze moeilijke tijden niet ontsnappen aan de noodzaak tot investeren. Het is wel jammer dat niet werd gekozen voor eenzelfde verlenging voor zowel het verhoogde tarief (voor investeringen tot en met 31 december 2022) als de overdraagbaarheid naar twee boekjaren van overschotten (voor investeringen tot en met 31 december 2021).