Aftrekregeling voor octrooi-inkomsten: het einde van de overgangsregeling die voor 30 juni 2021 is vastgesteld om plaats te maken voor de nieuwe regeling!

  • Door mhannioui
    • 11 Feb 2021
    • read
  • Twitter
  • Linkedin

Op aangeven van de OESO en haar BEPS-plan (base erosion and profit shifting) zag de Belgische wetgever zich genoodzaakt om de aftrekregeling voor octrooi-inkomsten per 1 juli 2016 in te trekken en te vervangen door de aftrekregeling voor innovatie-inkomsten.

De Belgische wetgever heeft er echter voor gewaakt de gang van zaken niet te bruusk te veranderen door een “overgangsregeling” in te voeren die de ondernemingen de keuze laat tussen de toepassing van de nieuwe regeling of de voortzetting van de oude regeling tot 30 juni 2021. 

Aangezien de noodlottige datum van 30 juni 2021 snel nadert, hebben wij het nodig gevonden u hierover te informeren en u te herinneren aan de contouren van dit nieuwe regime.

Als het boekjaar van uw bedrijf na 30 juni 2021 afloopt, kan uw bedrijf bij wijze van uitzondering zowel het oude als het “nieuwe” regime toepassen voor hetzelfde octrooi. In dit geval is het oude regime van toepassing op inkomsten die betrekking hebben op de periode die eindigt op 30 juni 2021 en het nieuwe regime op inkomsten die betrekking hebben op de resterende periode.

Hoewel de nieuwe regeling onmiskenbare voordelen heeft (bijvoorbeeld de verhoging van het aftrekpercentage tot 85% of de mogelijkheid om ongebruikte aftrekken zonder tijdslimiet[1] over te dragen), heeft zij ook enkele nadelen. Onder deze nadelen denken we met name aan de toepassing van de nieuwe aftrek op het netto-inkomen, die ongetwijfeld de aftrekbaarheid van de ondernemingen beperkt, of aan de invoering van de Nexus-ratio die bedoeld is om “niet-substantiële” ondernemingen te bestrijden. De Nexus-ratio maakt het immers mogelijk om de inhoud van een intellectueel eigendomsrecht te meten (via uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling) en de fiscale aftrek van inkomsten uit dit intellectueel eigendomsrecht te beperken.

Er zij op gewezen dat de twee bovengenoemde nadelen rechtstreeks tot gevolg hebben dat de administratieve lasten van de documenten[2] die de ondernemingen moeten opstellen om hun recht op de belastingaftrek te rechtvaardigen, toenemen.

Gezien de complexiteit van het nieuwe regime kunnen onze experts u helpen om na te gaan of uw bedrijf kan profiteren van deze aftrek en u begeleiden bij al uw stappen met betrekking tot de toepassing ervan.


[1]Er kunnen ook andere voordelen worden aangehaald, zoals de uitbreiding van de omvang van de inkomsten die in aanmerking komen voor de aftrek en de mogelijkheid voor bedrijven met veel uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling om hun uitgaven te spreiden over een periode van zeven jaar.

[2]Dit wordt gerechtvaardigd door de door het BEPS-plan vereiste transparantie. Om voor de aftrek in aanmerking te komen, zal een onderneming met name gegevens moeten verstrekken over de in aanmerking komende en niet-in aanmerking komende uitgaven.

Explore our latest insights

Bekjik meer arrow_forward

Nieuwe investeringsaftrek voor ‘duurzame’ investeringen in de ...

Minister Van Peteghem kondigt 'eerste fase' fiscale hervorming aan! Met 3 ingrepen aan de investe...

European Research and Innovation

De reactie van het Europese programma voor Onderzoek en Innova...

De Europese Commissie heeft een aantal tegenmaatregelen genomen met betrekking tot de huidige gez...

life programme

LIFE: profiteer van subsidies voor uw milieuprojecten

Het totale budget voor LIFE bedraagt 3.4 miljard euro over de periode 2014-2020. Bedrijven, openb...

verdissement de la fiscalité automobile

Interessante nieuwigheden in aangekondigde groenere autofiscal...

In mei 2021 kondigden de regeringspartijen aan een akkoord te hebben bereikt over een groenere au...