WEBINAR: IS DE VERGOEDING VOOR AUTEURSRECHTEN NOG INTERESSANT?

19-11-2021

09:00 AM

01h00

België kent een gunstig fiscaal regime voor inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten. Dergelijke inkomsten worden namelijk beschouwd als roerende inkomsten en genieten daardoor van een afzonderlijk belastingtarief van 15%.

Bovendien wordt het begrip ‘auteursrechtelijk beschermde werken’ ruim geïnterpreteerd. Zo wordt ook software en het voorbereidende ontwerpmateriaal bij de softwareontwikkeling auteursrechtelijk beschermd.

Het fiscaal gunstregime voor auteursrechten biedt een interessante opportuniteit voor creatieve werknemers en zelfstandigen (al dan niet via een managementvennootschap), alsook voor bedrijven die het nettoloon van hun werknemers willen optimaliseren.

Zowel de inkomsten uit de cessie (overdracht) als inkomsten uit de concessie (toekennen gebruiksrecht) van auteursrechten en naburige rechten worden in principe gekwalificeerd als roerende inkomsten, waardoor zij kunnen genieten van het gunstige belastingtarief van 15%. Daarenboven kan ook nog eens gebruik worden gemaakt van een zeer voordelig beroepskostenforfait.

Recent wierp minister Van Peteghem een kritische blik op het systeem van de auteursrechtelijke vergoeding. Graag geven wij u de context mee, alsook het antwoord op de vraag of het nog interessant is een Voorafgaande Beslissing aan te vragen via een Webinar dd. 19 november 2021 om 9 uur.

EVELYN CEULEMANS

SENIOR TAX CONSULTANT