Aftrekregeling voor octrooi-inkomsten: het einde van de overgangsregeling die voor 30 juni 2021 is vastgesteld!

24-03-2021

11:00 AM

01h00

Op aangeven van de OESO en haar BEPS-plan (base erosion and profit shifting) zag de Belgische wetgever zich genoodzaakt om de aftrekregeling voor octrooi-inkomsten per 1 juli 2016 in te trekken en te vervangen door de aftrekregeling voor innovatie-inkomsten.

De Belgische wetgever heeft er echter voor gewaakt de gang van zaken niet te bruusk te veranderen door een “overgangsregeling” in te voeren die de ondernemingen de keuze laat tussen de toepassing van de nieuwe regeling of de voortzetting van de oude regeling tot 30 juni 2021

Met het einde van deze overgangsperiode in zicht, zit u mogelijks met heel wat vragen: Vanaf wanneer ben ik verplicht over te schakelen op de aftrek voor innovatie-inkomsten.? Wat als deze overgang in het midden van het boekjaar valt? Kan ik een nieuwe ruling verkrijgen? Wat is de nexus-breuk? Welke impact heeft dit nieuwe regime op de belastbare basis?

Onze deskundigen Jasper VAN HIRTUM (Senior Innovation Consultant – Ph.D. in Mathematics) en Charlotte VERWEE (Senior Tax Consultant – Master in Tax) kijken ernaar uit om u tijdens het webinar te informeren.

Charlotte Verwee

Senior Tax Consultant - Master in Tax

Jasper Van Hirtum

Senior Innovation Consultant - Ph.D. in Mathematics