Een praktijkvoorbeeld – Penbox

Emile Fyon, medeoprichter van Penbox

Dankzij Leyton zijn we erachter gekomen dat we gebruik kunnen maken van de POB-subsidie van Innoviris, waarmee we een duwtje in de rug kregen bij de opstart van ons bedrijf. Leyton gaf ondersteuning en begeleidde ons tijdens het initiële proces. De subsidieaanvraag werd goedgekeurd in mei. Na die eerste positieve ervaring met Leyton, besloten we om onze samenwerking nog uit te breiden en samen uit te zoeken van welke andere vormen van steun een start-up in de tech-sector nog meer gebruik kan maken.

Over Penbox

Penbox is een Belgische technologische start-up die oplossingen biedt voor het digitaliseren van informatie en het beheer van documenten. Het uitwisselen van ongestructureerde informatie (e-mails, papieren, telefoongesprekken enz.) is een grote kostenpost qua werkuren en het kost veel tijd om de informatie die in de systemen wordt ingevoerd te transcriberen en operationeel te maken. Penbox heeft een SaaS-platform ontwikkeld voor digitaliserende end-to-endprocessen waarmee informatie wordt beheerd, vanaf de verzender tot in de beheersystemen. Het platform biedt moderne interactie (mobile-first) voor informatieverzoeken en automatiseert vervolgens de onderliggende administratieve taken (herinneringen, meldingen, informatie-extractie) alvorens die te integreren met andere systemen.

De ontmoeting met Leyton

“In het kleine wereldje van Brusselse ondernemers en start-ups kent iedereen elkaar. Mond-tot-mondreclame is zeer effectief in incubators en co-workings zoals co.station, en ik had dan ook het geluk om in contact te komen met Penbox, kort na hun oprichting. We hebben elkaar ontmoet tijdens een netwerkavond rond het thema artificiële intelligentie, die werd georganiseerd door de Software.Brussels-cluster. Vanaf de eerste gesprekken met Emile en Benoit, twee van de medeoprichters van Penbox, werd snel duidelijk dat er veel synergieën waren tussen hun activiteiten en onze diensten. Zij hebben veel innovatieve ideeën voor de ontwikkeling van hun platform en zij waren op zoek naar ondersteuning voor de implementatie van maatregelen die hun innovatie stimuleren.”

De mogelijkheden qua subsidies identificeren

Het voordeel van het spectrum aan steunmaatregelen voor R&D dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de aanbieding heeft, is dat het alle ontwikkelingsfasen van innoverende oplossingen bekijkt vanuit technologisch oogpunt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om subsidies te verkrijgen voor:
i) de evaluatie van het bedrijfspotentieel in relatie tot een innovatieve oplossing,
ii) fundamenteel onderzoek dat verband houdt met het opdoen van nieuwe wetenschappelijke kennis of
iii) experimentele ontwikkeling die leidt tot de voorstelling/op de markt brengen van een verkoopbaar product.
In het specifieke geval van Penbox, dat enkele maanden voordien was opgericht, was er nog geen sprake van een ontwikkelde software. De vier oprichters hadden daarentegen wel een helder beeld van wat ze wilden aanbieden als eerste product. Om na te gaan of er een markt voor bestond en om dit op de beste manier aan te pakken, hebben wij hen gesteund bij de indiening van een aanvraag voor een ‘proof of business (POB)’. Dit is een projectoproep die drie keer per jaar door Innoviris wordt opengesteld en er is een subsidie aan gekoppeld die tot 70 % van de kosten van dit soort projecten financiert, met een maximumbedrag van 100.000 euro.

Met dergelijke ondersteuning kunnen we veel sneller ontwikkelen en voor ons is het dan ook belangrijk om onze kansen hiervoor te maximaliseren. De expertise van Leyton zorgt er niet alleen voor dat we veel tijd besparen bij de aanvraag, ze helpt ons ook om de cruciale elementen te identificeren en te benadrukken vanuit een technologisch en zakelijk perspectief …
Emile Fyon, medeoprichter van Penbox


Penbox heeft de PoB-subsidie inderdaad verkregen en is dit project nu aan het afronden. Er is zeer hoopgevend nieuws met betrekking tot de marktbehoefte voor hun oplossing en de levensvatbaarheid van hun zakelijke model. Aangezien wij geïnteresseerd zijn in het opbouwen van langetermijn relaties, is het Leyton-team de activiteiten van het bedrijf van dichtbij blijven volgen. Door middel van deze benadering hebben we kunnen zien dat het tijd was voor de implementatie van diverse voordelige fiscale hefbomen gerelateerd aan R&D-activiteiten zodat het jonge bedrijf haar uitgaven kan verminderen. Momenteel helpen we ze bij het verkrijgen van hulp voor de eigenlijke ontwikkeling van hun oplossing, een logisch vervolg na de PoB-subsidie. We doelen nu op een subsidie die 45% van de kosten van het volledige project kunnen dekken.”

Naast deze expertise ben ik er ook van overtuigd dat de goede verstandhouding tussen de betrokkenen bij Penbox en Leyton één van de sleutels tot het succes van dit project is. Dankzij deze goede relatie, kunnen we de ontwikkeling van de activiteiten van Penbox op de voet volgen en hen blijven helpen. Zo kunnen we naar grotere projecten kijken zoals Europese subsidies (Horizon 2020 / Horizon Europe), die overeenkomen met hun ambitie en hun talent.
Olivier Gilbert, Customer Advisor at Leyton

Neem contact op met onze specialisten op het gebied van innovatievoordelen

Contacteer ons