Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid voor werken in onroerende staat op werven : gewijzigd minimumloon in 2023

 • Door Leyton BENELUX
  • 08 Feb, 2023
  • read
 • Twitter
 • Linkedin
Partial Withholding tax exemption for real estate

Ook in 2023 zullen ondernemingen uit de bouw en aanverwante sectoren nog gebruik kunnen maken (onder bepaalde voorwaarden) van de fiscale gunstmaatregel rond de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid voor werken in onroerende staat op Werven.

Wat is de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid voor werken in onroerende staat op werven?

Sinds 1 januari 2018 kunnen bepaalde werkgevers een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten op de salarissen toegekend aan werknemers die op werven in ploegverband werken in onroerende staat uitvoeren.   Om van deze fiscale gunstmaatregel te kunnen genieten, zijn er bepaalde voorwaarden waaraan een onderneming moet voldoen:

 • De werknemers waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd, dienen werken in onroerende staat op werven te verrichten.
 • Het werk moet uiteraard in ploegverband gebeuren. De definitie van een ploeg bij deze maatregel is als volgt: het werk moet verricht worden in één of meerdere ploegen van minstens twee personen. De ploegen moeten hetzelfde of complementair werk uitvoeren, zowel qua inhoud als qua omvang.
 • De werknemers dienen minimum 1/3 van hun arbeidstijd worden tewerkgesteld op deze werven.
 • Deze fiscale steunmaatregel kan enkel toegepast worden op de bezoldigingen van de werknemers van de ploeg die een bepaald minimum bruto uurloon ontvangen (basisbedrag vóór indexering: 13,75 euro). Met ‘bruto-uurloon’ wordt er hier verwezen naar het  loon vóór inhouding van RSZ.
 • Sinds 1 april 2022 geldt bijkomend dat ondernemingen die onderworpen zijn aan de verplichting tot aangifte van werken in onroerende staat aan de RSZ, hier enkel van kunnen genieten als aan deze verplichting is voldaan.

Belangrijk om hierbij te melden is dat werknemers enkel en alleen van deze fiscale maatregel kunnen genieten als alle werknemers die een ploeg vormen aan bovenstaande basisvoorwaarden voldoen. Indien één van de werknemers hier niet aan voldoet, dan zal de vrijstelling voor deze ploeg niet toegepast kunnen worden. Er is slechts één uitzondering hierop en dat is de voorwaarde van het bruto-uurloon.

Wijziging 2023

Indien u nood heeft aan bijkomende informatie, aarzel dan zeker niet om onze experten te raadplegen op het volgend emailadres: bboeckx@leyton.com.

Author

Leyton BENELUX

Explore our latest insights

Bekjik meer arrow_forward
10 mistakes to avoid when applying for R&D grants

10 fouten die u moet vermijden bij het aanvragen van R&D-s...

Leyton heeft een uitgebreide ervaring met het schrijven van R&D-subsidieaanvragen. Op basis v...

Wijziging van de fiscale gunstregeling voor auteursrechten: belangrijkste aandachtspunten

Wijziging van de fiscale gunstregeling voor auteursrechten: be...

Over de aangekondigde hervorming van de fiscale gunstregeling voor auteursrechten werd reeds uitv...

Innovatie en duurzaamheid

Inzetten op duurzaamheid heeft een positief effect op de bedrijfsprestaties. Leyton experten kunn...

VLAAMSE OVERHEID INTENSIFIEERT STEUN AAN DUURZAME MOBI...

VLAIO intensifieert steun voor investeringen in laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, e...