VLAAMSE OVERHEID INTENSIFIEERT STEUN AAN DUURZAME MOBILITEIT

  • Door Leyton Benelux
    • 30 Nov 2022
    • read
  • Twitter
  • Linkedin

Op 5 september 2022 publiceerde het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) een nieuwe limitatieve technologieënlijst bij haar subsidiemaatregel EcologiePremie+. Deze aanpassing volgt een resem oproepen en wijzigingen die de focus op duurzame mobiliteit leggen.

EcologiePremie+

De nieuwe lijst bevat voornamelijk verduidelijkingen bij reeds aanwezige technologieën maar tevens twee nieuwe toevoegingen. Zo komt nu ook de investering in een walstroomaansluiting aan scheepszijde van een binnenvaartschip in aanmerking voor subsidie. Voor zeeschepen werd reeds enkele jaren de investering in een walstroomaansluiting langs kadezijde gesteund. Daarnaast werd ook een cryogene vriesinstallatie (-40°C) met lucht als koudemiddel toegevoegd aan de lijst.

Nadat eerder dit jaar reeds de meeste investeringen in CNG en LNG toepassingen voor vrachtverkeer werden geschrapt, werd nu ook de investering in de ombouwset naar aardgasmotoren voor binnenvaartschepen uit de lijst geschrapt.

Daarnaast biedt de EcologiePremie+ sinds dit jaar nieuwe mogelijkheden voor steun bij de investering in de elektrificatie van de vloot alsook andere hernieuwbare brandstoffen. Op vlak van batterij elektrische voertuigen werden reeds in mei dit jaar twee investeringen toegevoegd:

  • Autobus of autocar met 100% elektrische aandrijvingSteun: 27,5% (KMO) – 22% (GO) van max. €600.000 steunbare investeringAanvraag voor max. twee voertuigen per onderneming
  • Vrachtwagen met 100% elektrische aandrijvingSteun: 40% (KMO) – 32% (GO) van max. €400.000 steunbare investering (zonder opbouw)Aanvraag voor max. twee voertuigen per onderneming

Clean Power for Transport

Voor investeringen in laadinfrastructuur kon u tot 15 september 2022 uw aanvraag indienen via de jaarlijkse oproep open van het actieplan ‘Clean Power for Transport (CPT)’. Deze oproep ondersteunt de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en focust op steun voor investeringen in laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Deze oproep focust specifiek op investeringen in laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Zowel laadinfrastructuur voor personenwagens op (semi-)publieke locaties als voor vrachtwagens op eigen bedrijfsterreinen komt in aanmerking.

Indien u deze oproep gemist heeft kan u zich alvast voorbereiden om in te schrijven in de zomer van 2023.

De CPT-oproep en Ecologiepremie+ zijn subsidiemaatregelen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).  

Indien u niet of onvoldoende vertrouwd bent met de voorwaarden of aanvraagmodaliteiten, kan u steeds beroep doen op de experten van Leyton om u doorheen het volledige traject van haalbaarheid tot uitbetaling te loodsen. www.leyton.com

Author

Leyton Benelux

Explore our latest insights

Nieuwe regeling “bis-variant” op bedrijfsvoorheffi...

De federale regering heeft een nieuwe regeling "bis-variant", die beoogt meer rechtszekerheid te ...

Impact op bedrijfsvoorheffing (BV)-vrijstelling voor ploegenar...

De federale regering heeft een overgangsregeling ingevoerd om te voorkomen dat bedrijven hun fisc...

Fors verhoogde investeringsaftrek voor “duurzame” investeringe...

Modernisering van de investeringsaftrek: overheid wil ondernemingen aanmoedigen tot investeringen...

Investeringsaftrek: fiscus bevestigt hogere tarieven voor aans...

Mis geen waardevolle belastingvoordelen! Ontdek hoe je kunt profiteren van verhoogde aftrektariev...