Belspo-aanmelding moet voortaan gebeuren vóór opstart O&O-project of -programma

  • Door Leyton BENELUX
    • 02 Jun 2023
    • read
  • Twitter
  • Linkedin

De fiscus verduidelijkte in een Circulaire van 27 april 2023 zijn standpunt over een belangrijke voorwaarde voor de vermindering van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek, met name de verplichte aanmelding van O&O-projecten en -programma’s bij Belspo.

Deze verduidelijking kwam er in nasleep van een arrest van het Hof van Cassatie van 6 januari 2023, waarin het Hof een erg strenge interpretatie hanteerde van de Belspo-aanmelding. Volgens het Hof van Cassatie moet een project of programma worden aangemeld voordat ze worden opgestart.

Vorige interpretatie vs. uitspraak van de Hof van Cassatie

Voorheen was de consensus in de praktijk nochtans dat de aanmelding enkel de toepassing van de vrijstelling moest voorafgaan, niet de uitvoering van het aangemelde project/programma zelf. M.a.w. konden ondernemingen projecten die al langer bestonden aanmelden, maar kon pas vanaf de maand van aanmelding de vrijstelling worden toegepast. Het Hof van Cassatie bekijkt het anders, en oordeelt dat  een project of een programma maar in aanmerking kan komen voor vrijstelling zo het vóór de opstart ervan werd aangemeld.

Overgangsperiode en onderscheid

In de circulaire van 27 april 2023 geeft de fiscus aan dat de soepelere interpretatie (van vóór het Cassatiearrest) nog even zal worden aangehouden om ondernemingen toe te laten hun werkwijze aan te passen. Pas vanaf 1 augustus 2023 zal de aanmelding van een O&O-project of -programma moeten gebeuren vóór de uitvoering ervan.

Voortaan zal dus een onderscheid moeten worden gemaakt tussen aanmeldingen die gebeuren vóór en nà 1 augustus 2023.

Aanmeldingen vóór 01.08.2023

In deze periode zal het tijdstip van de aanmelding enkel bepalen vanaf wanneer de vrijstelling mag worden toegepast. Bijgevolg zal een onderneming voor een reeds in januari 2023 begonnen O&O-project of -programma dat ze in de maand mei 2023 aanmeldt, nog gebruik kunnen maken van de vrijstelling, doch enkel vanaf de maand mei 2023.

Aanmeldingen nà 01.08.2023

Vanaf 1 augustus 2023 komen projecten of programma’s  enkel nog in aanmerking voor vrijstelling indien ze vooraf aan de opstart ervan werden aangemeld. M.a.w. zal voor een O&O-project of -programma dat in augustus 2023 aanvangt, maar slechts in de loop van september 2023 wordt aangemeld, geen vrijstelling van bedrijfsvoorheffing kunnen worden toegepast.

Belang van kennisgeving en advies

Het is bijgevolg erg belangrijk om nieuwe projecten of programma’s vanaf 1 augustus 2023 zo spoedig mogelijk door te geven aan de consultants van Leyton.

Zonder voorafgaande aanmelding zal de vermindering bedrijfsvoorheffing immers niet kunnen worden toegepast voor deze nieuwe projecten of programma’s.

De experts van Leyton staan ter beschikking om vragen met betrekking tot deze belangrijke wijziging te beantwoorden, alsook om jullie advies te geven over de te volgen strategie in jullie specifieke situatie.

Author

Leyton BENELUX

Explore our latest insights

Bekjik meer arrow_forward
Clarification sur la notification BELSPO par le Ministre des Finances

Verduidelijking over de BELSPO-aanmelding door de Minister van...

Ontdek de recente verduidelijkingen omtrent de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor O&O ...

Rechtbank: Schrijven Belspo voldoende als bewijs van aanmelding | Blog

Rechtbank vindt schrijven Belspo voldoende als bewijs van waar...

Lees over de recente opmerkelijke uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant,...

Partial Withholding tax exemption for real estate

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid vo...

Ook in 2023 zullen ondernemingen uit de bouw en aanverwante sectoren nog gebruik kunnen maken (on...

10 mistakes to avoid when applying for R&D grants

10 fouten die u moet vermijden bij het aanvragen van R&D-s...

Leyton heeft een uitgebreide ervaring met het schrijven van R&D-subsidieaanvragen. Op basis v...