Belangrijk bericht inzake auteursrechtelijke vergoeding: vanaf nu zélf kostenforfait in te geven in persoonlijke aangifte!

  • Door Leyton Belgium
    • 14 Jul, 2022
    • read
  • Twitter
  • Linkedin
Mise à jour sur la déduction des coûts et la déclaration d'impôts 2022

Update inzake de kostenaftrek bij auteursrechten vanaf de persoonlijke aangifte in 2022 (inkomsten 2021)

Sinds 1 januari 2022 is de fiche 281.45 verplicht voor alle inkomsten uit auteursrechten. Deze nieuwe formaliteit werd reeds uitgelegd in een artikel dat beschikbaar is op onze website.
 
Naast deze nieuwe verplichte formaliteit heeft de Belgische belastingadministratie beslist om het formulier 281.45 te wijzigen door de lijn voor de kosten te schrappen. Zoals u weet bestaat er een forfaitaire onkostenaftrek van 50 of 25%, afhankelijk van de inkomensschijf (dit maakt het stelsel van auteursrechtenbelasting bijzonder interessant) :
*50%: 0 EUR tot 16 680 EUR
*25%: 16 680 EUR tot 33 360 EUR

Om die reden was/is uw sociaal secretaris/boekhouder (of een andere partij) verplicht de ingediende fiches 281.45 te corrigeren.

Het is dus niet langer mogelijk de kosten te declareren op basis van de instructies van de belastingdienst. In plaats daarvan moet elke werknemer die daarvoor in aanmerking komt, ze zelf aangeven in zijn aangifte in de personenbelasting.

Hieronder vindt u instructies voor het invullen van de aangifte in de personenbelasting, die u aan de betrokken werknemers kunt verstrekken:

Belangrijk bericht inzake auteursrechtelijke vergoeding: vanaf nu zélf kostenforfait in te geven in persoonlijke aangifte!

Leyton en zijn adviseurs staan tot uw beschikking voor verdere inlichtingen.

Author

Leyton Belgium

Explore our latest insights

Bekjik meer arrow_forward
Partial Withholding tax exemption for real estate

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid vo...

Ook in 2023 zullen ondernemingen uit de bouw en aanverwante sectoren nog gebruik kunnen maken (on...

10 mistakes to avoid when applying for R&D grants

10 fouten die u moet vermijden bij het aanvragen van R&D-s...

Leyton heeft een uitgebreide ervaring met het schrijven van R&D-subsidieaanvragen. Op basis v...

Wijziging van de fiscale gunstregeling voor auteursrechten: belangrijkste aandachtspunten

Wijziging van de fiscale gunstregeling voor auteursrechten: be...

Over de aangekondigde hervorming van de fiscale gunstregeling voor auteursrechten werd reeds uitv...

Innovatie en duurzaamheid

Inzetten op duurzaamheid heeft een positief effect op de bedrijfsprestaties. Leyton experten kunn...