Belangrijk bericht inzake auteursrechtelijke vergoeding: vanaf nu zélf kostenforfait in te geven in persoonlijke aangifte!

14-07-2022

Door Leyton Belgium

Update inzake de kostenaftrek bij auteursrechten vanaf de persoonlijke aangifte in 2022 (inkomsten 2021)

Sinds 1 januari 2022 is de fiche 281.45 verplicht voor alle inkomsten uit auteursrechten. Deze nieuwe formaliteit werd reeds uitgelegd in een artikel dat beschikbaar is op onze website.
 
Naast deze nieuwe verplichte formaliteit heeft de Belgische belastingadministratie beslist om het formulier 281.45 te wijzigen door de lijn voor de kosten te schrappen. Zoals u weet bestaat er een forfaitaire onkostenaftrek van 50 of 25%, afhankelijk van de inkomensschijf (dit maakt het stelsel van auteursrechtenbelasting bijzonder interessant) :
*50%: 0 EUR tot 16 680 EUR
*25%: 16 680 EUR tot 33 360 EUR

Om die reden was/is uw sociaal secretaris/boekhouder (of een andere partij) verplicht de ingediende fiches 281.45 te corrigeren.

Het is dus niet langer mogelijk de kosten te declareren op basis van de instructies van de belastingdienst. In plaats daarvan moet elke werknemer die daarvoor in aanmerking komt, ze zelf aangeven in zijn aangifte in de personenbelasting.

Hieronder vindt u instructies voor het invullen van de aangifte in de personenbelasting, die u aan de betrokken werknemers kunt verstrekken:

Belangrijk bericht inzake auteursrechtelijke vergoeding: vanaf nu zélf kostenforfait in te geven in persoonlijke aangifte!

Leyton en zijn adviseurs staan tot uw beschikking voor verdere inlichtingen.